Menu
 Home > Tin tức AOE & Tổng Hợp Video AoE > Xem clip đế chế giữa 2vs2 Xi Măng, Tiểu Màn Thầu vs Truy Mệnh, U97, 3/12/2015, C2

Xem clip đế chế giữa 2vs2 Xi Măng, Tiểu Màn Thầu vs Truy Mệnh, U97, 3/12/2015, C2

Xem clip đế chế giữa 2vs2 Xi Măng, Tiểu Màn Thầu vs Truy Mệnh, U97, 3/12/2015, C2 Xem clip đế chế giữa 2vs2 Xi Măng, Tiểu Màn Thầu vs Truy Mệnh, U97, 3/12/2015, C2
9/10 ID; ?> bình chọn

Dưới đây là clip đế chế giữa 2vs2 Xi Măng, Tiểu Màn Thầu vs Truy Mệnh, U97, diễn ra ngày 3/12/2015, trong cúp C2 này bạn sẽ được xem 4 hiệp với nhiều tình huống hấp dẫn.

Ngoài ra chúng tôi sẽ cập nhật thông tin những video clip đế chế mới nhất để không bị gián đoạn trận đấu.

 


2vs2 Xi Măng, Tiểu Màn Thầu vs Truy Mệnh, U97, 3/12/2015, – C2T1

2vs2 Xi Măng, Tiểu Màn Thầu vs Truy Mệnh, U97, 3/12/2015, – C2T2

2vs2 Xi Măng, Tiểu Màn Thầu vs Truy Mệnh, U97, 3/12/2015, – C2T3

2vs2 Xi Măng, Tiểu Màn Thầu vs Truy Mệnh, U97, 3/12/2015, – C2T4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *